Připravili jsme pro Vás přehled dělení dýmek, pro Vaši lepší orientaci.

Rozdělení dýmek

Podle použitého materiálu:
• hliněné s glazurou, kovové, z paroží (historie)

• porcelánky s dlouhou troubelí (pro chladný kouř)
   a výzdobou na hlavičce

• dřevěné (dříve olše, jasan, ořech, bříza, švestka, hruška,
   lípa) dnes briar.

• z meršanu (mořské pěny – nerostu těženého v Turecku a
  východní Africe) 

• kukuřičné – z kukuřičných klasů

Vřesovec (briar):
Kořen dřeviny, která roste v pobřežním písku Středozemního moře, v extrémně suchém prostředí – dřevo je tvrdé, dobře odolává teplotě, stáří dřeva pro použití musí být min.80 let.
Obsahuje  kudrlinky (ptačí oka) , plameny – ceněná to kresba na povrchu.
Obsahuje občas vzduchové bublinky nebo částečky písku –> vybrušování+tmelení = nižší cena.

Podle povrchové úpravy:

a) Hladká
     hladká – voskovaná (nejdražší dýmky)
     hladká – lakovaná a lehce mořená (čím méně je dýmka
     mořená, tím více vynikne krása
     dřeva…vyšší cena).
     hladká - lakovaná - barva
                
b) Pískovaní
     jedná se o estetickou úpravu dýmky – lépe odvádí teplo
    (jemný vzorek). U levnějších dýmek   pískovaní zakrývá
    možné vady dřeva (nižší cena).

            c) Součkování
     Úprava u nejlevnějších typů dýmek, zakrývá výraznější
     vady dřeva (hrubší vzorek, provádí se   malým dlátem).

Podle tvaru dýmky:

a) Straight (billiard)
Rovné dýmky, podle tvaru hlavičky a troubele je můžeme dále dělit na:
 
• billiard - Opticky i váhově dobře vyvážená rovná dýmka se středně vysokou hlavičkou s kolmými stěnami. Prototyp skupiny straight - někdy se proto užívá názvu billiard pro celou "rodinu" rovných dýmek.

          • Apple - Od billiardu se liší k vrcholu se zužujícím, někdy téměř kulatým tvarem hlavičky - odtud také označení apple – jablko
 
• Pot - Masivní pot - "hrnec" - má oproti billiaru nižší hlavičku a tlustší stěny. Dobře odvádí teplo a proto se příjemně drží - zato zuby vám nejspíš vypáčí:).
 
• Canadian / Liverpool - Zajímavá "odrůda" rovné dýmky, které se od billiaru liší poměrem délek troubele a náustku. Více dřeva zaručuje sušší kouř.
 
• Lovat - Mohutnější canadian s plochým - sedlovým - náustkem.
 
• Dublin - "Dublin" je spíše označení pro tvar hlavičky než dýmky. Má vnější strany sešikmené do tvaru "V", ale vnitřní hrany kolmé. Proto se dá za dublin považovat jak klasická straight dýmka, tak i velmi oblíbená varianta s 1/8 bent náústkem (á la prince - vyobrazená).
 
• Bulldog, Cad - Dva velmi podobné modely, které mají společné mj. tyto znaky - čtvercový náustek a dva zapuštěné pruhy (rýhy) v nejširší části hlavičky (účelem je především vylepšený odvod tepla a estetičnost). Jde o poměrně krátké, robustní dýmky, které dobře sedí v ruce. Obecně se dá říct, že jsou relativně méně náchylné k poškození než dýmky jiných tvarů. Cad (vyobrazený) je oproti bulldogovi méně podsaditý; má užší a vyšší hlavičku.
 
• Prince - Velmi specifický, elegantní tvar. Hlavička je nízká a oválná. Přestože se prince vyrábí i ve straight (rovné) podobě , je oblíbenější s náustkem 1/8 bent.
 
• Poker - Poslední typ straight dýmky, který stojí v oblasti základních tvarů za zmínku. Hlavička je ve tvaru válce s plochými podstavami, a tak se dá poker během kouření odkládat i bez stojánku.

• Ostatní – řadíme sem především typ „panel“- jedná se o kterýkoliv z výše uvedených typů, který má tvar hlavičky jakoby poskládán z panelů (rovné strany).

           b) Bent (prohnuté dýmky)
Výhodou bentek je posunuté těžiště dýmky – dýmku je možné déle držet v ústech, aniž by vyvracela zuby a bylo ji nutno přidržovat (rovné dýmky).
Hlavičku mají obvykle stejnou jako rovné dýmky (straight), liší se mírou prohnutí:

• 1/8  bent – je na pomezí mezi billiardkami a bentkou.

          
• 1/4 a 1/2 – halfbent - jsou ideální volbou pro začátečníka. 1/2  je nejběžnějším druhem prohnuté dýmky. Je nejvyváženější a podle mnohých také nejhezčí.

          
• 3/4  a fullbent – např. armybent od Petersona
 
• Rhodesian - Ve zkratce bulldog typu bent. Je oproti svému rovnému bratříčkovi značně elegantnější, i když mu nechybí nic z jeho robustnosti. Malá a krátká dýmka, pro kterou je typické 1/4 prohnutí. Variace s kulatým náustkem místo čtvercového bývá také označována John Bull.
 
• Bent Albert - Mohutná a přesto elegantní dýmka, která ovšem už částečně vychází z módy.

           c) Churchwarden
Čtenářské dýmky – dlouhé dýmky s dlouhým náustkem.

           d) Freehand
Dýmky novodobých moderních tvarů, z našich výrobců tyto dýmky najdete mezi výrobky zn. Jirsa a Krška.